Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2020

Tal om de på Djur anställde Röns och Försöks opålitelighet vid tillämpningen på Människan kropp … - Referat och kommentarer.

Appelgren, Lars-erik

Published in

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
2020, volume: 24, number: 1, pages: 163-179

Authors' information

Appelgren, Lars-erik (Appelgren, Lars-Erik)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Science and Veterinary Public Health

UKÄ Subject classification

Pharmacology and Toxicology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109776