Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2020

Tal om de på Djur anställde Röns och Försöks opålitelighet vid tillämpningen på Människan kropp … - Referat och kommentarer.

Appelgren, Lars-erik

Published in

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
2020, Volume: 24, number: 1, pages: 163-179