Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Modellera effekter av infrastruktur på fladdermöss och deras livsmiljöer - handledning i användandet av GIS-verktyget PREBAT

Kindvall, Oskar; De Jong, Johnny

Abstract

Fladdermöss utgör 25 % av däggdjursfauna. De har mycket långsam reproduktion och på grund av den stora förändringen i landskapet med anledning av fladdermössen val av främst föda och boplatser är hälften av de påträffade arterna sällsynta i Sverige. På grund av detta har alla arter ett starkt juridisk skydd. Denna rapport tar i huvudsak upp analysering av främst skogslevande arterna som påverkas mycket negativt av vägar och järnvägar.

Published in

ISBN: 978-91-7725-761-5Publisher: Trafikverket