Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2014

Även däggdjur är nödvändiga för pollinering: utan fladdermöss ingen durian

De Jong, Johnny

Published in

Biodiverse
2014, Volume: 19, number: 1, pages: 16-17