Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare – reviderad slutrapport

Tunon, Håkan; Bele, Bolette; Rytkönen, Paulina

Published in

CBM:s skriftserie
2020, number: 117
eISBN: 978-91-88083-31-9
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Botany
  Food Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/109827