Skip to main content
Magazine article, 2020

Den biologiska mångfalden : hur ser det ut i Sverige?

Bjelke, Ulf; Tunon, Håkan

Published in

Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan / Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
2020, number: 1, pages: 6-9

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Zoology
Botany
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109829