Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2020Open access

Den biologiska mångfalden : hur ser det ut i Sverige?

Bjelke, Ulf; Tunon, Håkan

Published in

Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan / Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
2020, number: 1, pages: 6-9