Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Biologisk rådgivning inför översyn av bestämmelser för fiske med fasta redskap efter lax och andra arter längs norrlandskusten

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Whitlock, Rebecca; Larsson, Stefan; Fredriksson, Ronny

Published in

Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet