Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Svenska laxbestånd i Östersjön – status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Kagervall, Anders; Whitlock, Rebecca; Dahlgren, Elin

Published in

Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet