Skip to main content
Report, 2020

Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön– status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag

Magnusson, Katarina; Dannewitz, Johan; Kagervall, Anders; Palm, Stefan

Published in


Publisher: Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109869