Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön– status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag

Magnusson, Katarina; Dannewitz, Johan; Kagervall, Anders; Palm, Stefan

Published in


Publisher: Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet