Skip to main content
Report, 2020

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk‐finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2020

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Pakarinen, Tapani; Huusko, Riina; Jokikokko, Erkki; Broman, Andreas

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Romakkaniemi, Atso
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Pakarinen, Tapani
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Huusko, Riina
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Jokikokko, Erkki
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Broman, Andreas
County Administrative Board Norrbotten

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109871