Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk‐finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2020

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Pakarinen, Tapani; Huusko, Riina; Jokikokko, Erkki; Broman, Andreas

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet