Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Utvärdering av olika regleringar för trollingfisket efter lax i Östersjön

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Kagervall, Anders

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet