Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Biologisk rådgivning med fokus på ändrade bestämmelser för fiske i älvar i Norrland

Kagervall, Anders; Palm, Stefan; Dannewitz, Johan

Published in


Publisher: Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet