Skip to main content
Report, 2020

Habitatförbättring och utvärdering genom uppskattning av kräftyngel

Bohman, Patrik; Sjöberg, Niklas

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109910