Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Habitatförbättring och utvärdering genom uppskattning av kräftyngel

Bohman, Patrik; Sjöberg, Niklas

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet