Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2020

Bly i naturen förgiftar djuren

Ecke, Frauke; Bignert, Anders; Helander, Björn

Published in

Title: Gifter & miljö : nya utmaningar och gamla synder 2020
ISBN: 978-91-620-1306-6
Publisher: Naturvårdsverket