Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Prognoser för vargpopulationen hösten 2021 – uppdatering 2020-11-12

Andren, Henrik; Sand, Håkan; Liberg, Olof

Abstract

På uppdrag från Naturvårdsverket (Ärende nr. NV-08390-20) har Henrik Andrén, Håkan Sand och Olof Liberg gjort en uppdatering av prognoserna för vargpopulationen hösten 2021 vid olika jaktuttag under säsongen 2020/2021. I uppdraget ingick också att beskriva hur man beräknar tillväxttakten och olika spridningsmått för tillväxttakten, d.v.s. osäkerheten eller mellanårsvariationen i tillväxttakten.

Published in


Publisher: Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekolog, Sveriges lantbruksuniversitet