Skip to main content
Report, 2020

Prognoser för vargpopulationen hösten 2021 – uppdatering 2020-11-12

Andren, Henrik; Sand, Håkan; Liberg, Olof

Abstract

På uppdrag från Naturvårdsverket (Ärende nr. NV-08390-20) har Henrik Andrén, Håkan Sand och Olof Liberg gjort en uppdatering av prognoserna för vargpopulationen hösten 2021 vid olika jaktuttag under säsongen 2020/2021. I uppdraget ingick också att beskriva hur man beräknar tillväxttakten och olika spridningsmått för tillväxttakten, d.v.s. osäkerheten eller mellanårsvariationen i tillväxttakten.

Published in


Publisher: Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekolog, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110004