Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1 : workshop summary

Eriksen, A; Willebrand , MH; Zimmermann, B; Åkesson, Mikael; Wikenros, Camilla; Backer, IL; Boitani, L; Fauchald, OK; Fernández-Galiano, E; Fleurke, F; Linnell, John D.C.; Mech, L. David; Mills, L. Scott; Sand, Håkan; Stronen, AV; Wabakken, Petter

Abstract


Keywords

Carnivore management; cross-border populations; environmental law; population viability; Scandinavia; wildlife management; wolves; Grenseoverskridende bestander; levedyktighet; miljørett; rovviltforvaltning; Skandinavia; ulv; viltforvaltning

Published in

Skriftserien (Høgskolen i Innlandet)
2020, number: 19 - 2020
ISBN: 978-82-8380-236-8, eISBN: 978-82-8380-237-5
Publisher: Høgskolen i Innlandet