Skip to main content
Report, 2020

Vägledning för att dokumentera och beskriva samverkansmeriter

Adenskog, Magnus; Alderborn, Göran; Bergstrand, Anna; Falk, Erik; Martinson, Mattias; Nilsson, Carina; Nordquist, Niklas; Nordström Källström, Helena; Nygren, Åse

Abstract

Vägledningen är framtagen inom projektet MerSam – Meritvärde av Samverkans - skicklighet, ett projekt som pågick från januari 2018 till december 2020 och syftade till att studera och pröva hur samverkansmeriter sammanställs, bedöms och används vid svenska lärosäten. Projektet finansierades av VINNOVA och ingående lärosäten. Projektet var ett av 17 K3-projekt inom programmet Universitet och Högskolors samverkanskapacitet. Deltagande lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet. Koordinator för projektet var Högskolan i Borås. Följelärosäten (år 2020) var Malmö Universitet, Linnéuniversitet och Högskolan i Kristianstad. Vägledningen har utarbetats löpande under projekttiden av projektmedlemmar vid deltagande lärosäten i MerSam, i piloter och genom diskussioner inom arbetspaket 2, arbetspaket A och B. Följande skribenter har medverkat i sammanställning av materialet: Magnus Adenskog (Lunds universitet), Göran Alderborn (Uppsala universitet), Anna Bergstrand (Högskolan i Borås), Erik Falk (Södertörns högskola), Mattias Martinson (Uppsala universitet), Carin Nilsson (Lunds universitet), Niklas Nordquist (Sveriges lantbruksuniversitet), Helena Nordström Källström (Sveriges lantbruksuniversitet) och Åse Nygren (Blekinge Tekniska Högskola).

Published in


eISBN: 978-91-89271-09-8
Publisher: Högskolan i Borås

Authors' information

Adenskog, Magnus
Lund University
Alderborn, Göran
Uppsala University
Bergstrand, Anna
University of Borås
Falk, Erik
Södertörn University
Martinson, Mattias
Uppsala University
Nilsson, Carina
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Division of Planning
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Nygren, Åse
Blekinge Institute of Technology

UKÄ Subject classification

Public Administration Studies

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110008