Skip to main content
Factsheet, 2020

Västra Hanöbuktens kustvatten - Åhus 2015–2019

Lingman, Anna; Mustamäki, Noora; Persson, Staffan; Olsson, Jens

Abstract

Denna rapport visar att det finns viss mellanårsvariation i kustfisksamhällets sammansättning och struktur i Västra Hanöbuktens kustområde, men få trender har statistisk signifikans. Tillståndet för fisken vid Åhus tycks inte avvika nämnvärt från andra liknande kustområden i södra Östersjön, men jämförelsedata från längre bak i tiden än 2010-talet saknas. Tillståndet för fisken i Hanöbukten bedöms inte som tillfredsställande men då inga tydliga avvikelser finns från andra kustområden i Södra Östersjön, har orsakerna till detta sannolikt sitt ursprung i en större och mer omfattande miljöförändring än den som skett lokalt i Hanöbukten.

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2020, number: 2020:4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet