Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2020

Å dele utbyttet med ulven: Jakt- og predasjonstrykk på elg i ulverevir i Skandinavia

Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla

Published in

Hjorteviltet
2020, number: 2020-04-03