Skip to main content
Magazine article, 2019

Aktörslandskapet – sektorer, relationer, drivkrafter

Ebenhard, Torbjörn

Abstract

Vilka är miljöpolitikens olika aktörer? På vilka nivåer och i vilka delar av samhället agerar de, och vilka relationer har de till varandra? Här presenteras ett sätt att visa detta i ord och bild.

Published in

Biodiverse
2019, volume: 24, number: 3-4, pages: 10-11

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Public Administration Studies
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110123