Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019

Aktörslandskapet – sektorer, relationer, drivkrafter

Ebenhard, Torbjörn

Abstract

Vilka är miljöpolitikens olika aktörer? På vilka nivåer och i vilka delar av samhället agerar de, och vilka relationer har de till varandra? Här presenteras ett sätt att visa detta i ord och bild.

Published in

Biodiverse
2019, Volume: 24, number: 3-4, pages: 10-11

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Public Administration Studies
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110123