Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Artutdöendeprocessen

Ebenhard, Torbjörn

Abstract

Utdöende är en naturlig process. I en stabil miljö är ungefär 1 % av arterna i något stadium av naturligt utdöende. Sammanlagt har mer än 95 % av alla arter som någonsin existerat dött ut på det sättet.

Published in

Biodiverse
2017, Volume: 22, number: 4, pages: 6-7

   SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110127