Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Tillståndet för världens arter

Ebenhard, Torbjörn

Abstract

Endast en del av världens alla arter har hotbedömts. Rödlistan anger det man säkert kan säga i dagsläget, inte värsta möjliga scenario. Det finns ett mörkertal, och många fler arter kan alltså vara hotade.

Published in

Biodiverse
2017, Volume: 22, number: 4, pages: 20-21

   SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110130