Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Det sjätte massutdöendet

Ebenhard, Torbjörn

Abstract

Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet av arter. Den här gången är denna dramatiska förändring orsakad av människans verksamhet, genom klimatförändringar och förstörelse av livsmiljöer.

Published in

Biodiverse
2017, Volume: 22, number: 4, pages: 30-31

   SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110133