Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2006

Satsning på vallforskning för lönsammare mjölk- och köttproduktion

Nilsdotter-Linde Nilla

Published in

Svenska vallbrev
2006, number: 1, pages: 3-4
Publisher: Svenska Vallföreningen