Skip to main content
Magazine article, 2006

Satsning på vallforskning för lönsammare mjölk- och köttproduktion

Nilsdotter-Linde Nilla

Published in

Svenska vallbrev
2006, number: 1, pages: 3-4
Publisher: Svenska Vallföreningen

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/11020