Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

PrecisionWizard - Gör styrfiler till FarmSiteMate och Yara N-sensor

Söderström, Mats

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 6
Publisher: Avdelningen för precisionsodling

   SLU Authors

  • Söderström, Mats

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/11022