Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Inventering av almförekomst på Gotland 2020

Wulff, Sören; Roberge, Cornelia

Abstract

Under 2020 genomfördes en inventering av almförekomst på Gotland. Detta mot bakgrund av den hotbild som Gotlands almar står inför med almsjukan. Inventeringen ska leverera underlag till prognoser över Gotlands almpopulation. Inventeringen är ett uppdrag från Länsstyrelsen i Gotlands län till SLU.

Resultaten visar en förekomst på 296 000 almar med en brösthöjdsdiameter ≥ 10 cm. Antalet almar över 1.3 m, men med en diameter mindre än 10 cm uppskattas till 1.94 miljoner. Almar med diameter upp till 665 mm har registrerats, men merparten av de större almarna ligger i spannet 100 – 199 mm. De flesta av almarna, 56 %, återfanns på skogsmark (tätare trädbestånd) resterande träd var på hagmark eller bebyggd mark.

Keywords

alm; Gotland

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2020, number: 520
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet