Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2021

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2021


Karlmark, Bertil (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.); Stålhammar, Jan (ed.); Östlund, Krister (ed.); Simonsson, Bengt (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2021,
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening