Skip to main content
Proceedings (editor), 2005

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 7 och 8 december 2005

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2005, number: 58
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110392