Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Proceedings (editor)2005Open access

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 7 och 8 december 2005


Nilsson, Christer (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2005, number: 58
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Nilsson, Christer

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110392