Skip to main content
Proceedings (editor), 2006

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2006

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 59
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110393