Skip to main content
Proceedings (editor), 2008

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 10 och 11 december 2008

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2008, number: 61
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Servin, Dave
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110395