Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Proceedings (editor)2011Open access

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2011


Servin, Dave (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2011, number: 64
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Servin, Dave

   • External Relations Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110398