Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Proceedings (editor), 2013

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 3 och 4 december 2013


Servin, Dave (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2013, number: 66
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Editors

  • Servin, Dave

   • External Relations Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/110400