Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2020

Var fjärde växt och svamp är rödlistad

Sundberg, Sebastian; Aronsson, Mora; Halling, Christina; Hallingbäck, Tomas; Johansson, Gustav; Knutsson, Tommy; Krikorev, Michael; Lönnell, Niklas; Ottosson, Elisabet; Thor, Göran

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2020, Volume: 114, number: 3-4, pages: 186-191