Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem - karakterisering av lerjord

Delin, K; Helander, C A; Roland, B; Stenberg, Maria; Wetterlind, Johanna; Söderström, Mats; Stenberg, Bo

Published in


Publisher: SLU/Markvetenskap/Precisionsodling

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Söderström, Mats

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Stenberg, Bo

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/11069