Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord

Stenberg, Maria; Myrbeck, Åsa; Lindén, B; Rydberg, Tomas

Published in


Publisher: SLU/Markvetenskap/Precisionsodling

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Myrbeck, Åsa

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Rydberg, Tomas

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/11070