Skip to main content
Report, 2006

Landskabet som resurs för hälsa och utveckling

Caspersen Ole, Skärbäck Erik

Abstract

På svenska sidan har gjorts försök i fyra kommuner att identifiera och i konkreta samhällsbyggnadsprojekt planera för bevarande och utveckling av åtta karaktärer för utemiljö som motsvarar grundläggande behov hos människan (ref. Grahn et al). Kommunala tjänstemän har medverkat i identifiering och klassificering av dessa karaktärer. Dessutom har Niclas Östlund påbörjat ett doktorandarbete att utveckla verktyg att över Internet kommunicera denna planering med medborgare. Kommunikationen avser dubbelriktad information, sålunda att besökare via Internet kan lämna synpunkter i kartform och skrift direkt över nätet. Försök genomförs i en av de fyra kommunerna. På danska sidan har på motsvarande sätt gjorts försök på regional nivå för Köpenhamns gröna kilar att identifiera och beskriva sju karaktärer för rekreation som bl a använts i regional grönplanering i Stockholm. För ändamålet har utvecklats ett webbaserat GIS-verktyg. Där information relaterad till de sju karaktärerna kan studeras över Internet. Detta utvecklingsarbete har skett i nära samarbete med HUR

Published in


Publisher: Interregsekretariatet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Planning Alnarp
Caspersen, Ole

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Food Science
Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/11071