Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2021

Medicinhistoriska spår i Uppsala domkyrka: Del 2. Några originella personligheter och föremål

Appelgren, Lars-erik

Published in

Title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift : 2021

Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening