Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2021

Medicinhistoriska spår i Uppsala domkyrka: Del 2. Några originella personligheter och föremål

Appelgren, Lars-erik

Published in

Title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift : 2021
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening