Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2021

Ett litet ståndkärl från Boskapsapoteket – Pulv. tartari argill.

Appelgren, Lars-erik

Published in

Title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift : 2021
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening