Skip to main content
Book chapter, 2021

Ett litet ståndkärl från Boskapsapoteket – Pulv. tartari argill.

Appelgren, Lars-erik

Published in

Book title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift : 2021
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening

Authors' information

UKÄ Subject classification

Other Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110712