Skip to main content
Magazine article, 2020

Hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör hos hund, katt och häst

Strage, Emma; Levitt, Moira

Abstract

Förutom insulinom, som hos djur är en av de vanligaste orsakerna till tumörrelaterad hypoglykemi, förkommer även tumörorsakad hypoglykemi som inte är kopplad till de insulinproducerande cellerna. I den andra delen av Svensk Veterinärtidnings artikelserie från Klinisk kemiska laboratoriet vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) beskrivs sjukdomsmekanismerna bakom hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör samt de diagnostiska metoder som finns till buds.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2020, volume: 2020, number: 10, pages: 26-29

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, University Animal Hospital
Levitt, Moira
University of the West of Scotland, UK

UKÄ Subject classification

Clinical Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110736