Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2020

Hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör hos hund, katt och häst

Strage, Emma; Levitt, Moira

Abstract

Förutom insulinom, som hos djur är en av de vanligaste orsakerna till tumörrelaterad hypoglykemi, förkommer även tumörorsakad hypoglykemi som inte är kopplad till de insulinproducerande cellerna. I den andra delen av Svensk Veterinärtidnings artikelserie från Klinisk kemiska laboratoriet vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) beskrivs sjukdomsmekanismerna bakom hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör samt de diagnostiska metoder som finns till buds.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2020, Volume: 2020, number: 10, pages: 26-29

    UKÄ Subject classification

    Clinical Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/110736