Skip to main content
Report, 2021

Sortval i ekologisk odling 2021 : sortförsök 2016–2020

Jäck, Ortrud; Halling, Magnus

Abstract

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis
under perioden 2016–2020. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra
tillväxtbetingelser. Jämförelser är ibland även gjorda med den konventionella sortprovningen.

Keywords

sorter; ekologisk odling; höstvete; höstråg; höstrågvete; vårvete; korn; havre; åkerböna; potatis

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2021, number: 32
eISBN: 978-91-576-9833-9
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110916