Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021Open access

Ny studie visar att SRB har lägre dräktighetsförluster än Holstein

Berglund, Britt; Eriksson, Maria

Abstract

Ny studie visar att SRB har lägre dräktighetsförlust än Holstein. De totala dräktighetsförlusterna efter inseminering var ca 54% för SRB och ca 61% för Holstein. Dessa baserades på automatiska registreringar av mjölkprogesteron. Arvbarheterna för dräktighetsförlusterna var låga men jämförbara med klassiska fruktsamhetsegenskaper. Studien ger underlag för hur man bättre ska kunna ta hänsyn till dräktighetsförluster inom avelsarbetet.

Published in

SRB-bladet
2021, number: 1, pages: 21-21

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/110968