Skip to main content
Report chapter, 2013

Placebo

Appelgren, Lars-Erik

Published in

Book title: ALTERNATIVMEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER FÖR DJUR : ett SVS-projekt från Sveriges Veterinärrmedicinska Sällskaps Kollegium 2013
Publisher: Sveriges Veterinärförbund