Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Placebo

Appelgren, Lars-erik

Published in

Title: ALTERNATIVMEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER FÖR DJUR : ett SVS-projekt från Sveriges Veterinärrmedicinska Sällskaps Kollegium 2013

Publisher: Sveriges Veterinärförbund