Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2006Peer reviewed

Czy wszystkie psy i koty z przewlekta niewdolnos'cia krazenia powinny byc tak samo leczone?

Kvart, Clarence; Häggström, Jens

Published in

Magazyn Weterynaryjny
2006, Volume: 15, number: 118, pages: 5-10