Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2020

Anemiutredning hos hund och katt

Lilliehöök, Inger; Tvedten, Harold

Published in

Svensk Veterinärtidning
2020, Volume: 72, number: 9, pages: 24-28
Publisher: Sveriges veterinärförbund