Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2020

Fria vattenvägar i Torneälven och Kalixälven

Segersten, Joel; Drakare, Stina; Holmgren, Kerstin; Von Brömssen, Claudia; Eklöf, Karin

Abstract

I de sammankopplade Torne- och Kalixälvarna och i Bottenviken sätter människans aktiviteter avtryck på vattenkvalitet och vattenliv. Helt nya kopplingar mellan hav och land underlättar för fisken att ta sig förbi naturliga vandringshinder. Följ med i dessa oreglerade vattnens kemi och fiskliv - från källa till hav.

Published in


Publisher: Havsmiljöinstitutet