Skip to main content
Other publication, 2020

Fria vattenvägar i Torneälven och Kalixälven

Segersten, Joel; Drakare, Stina; Holmgren, Kerstin; Von Brömssen, Claudia; Eklöf, Karin

Abstract

I de sammankopplade Torne- och Kalixälvarna och i Bottenviken sätter människans aktiviteter avtryck på vattenkvalitet och vattenliv. Helt nya kopplingar mellan hav och land underlättar för fisken att ta sig förbi naturliga vandringshinder. Följ med i dessa oreglerade vattnens kemi och fiskliv - från källa till hav.

Published in


Publisher: Havsmiljöinstitutet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111378