Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2021

Stängsling mot stora rovdjur

Ängsteg, Inga; Ängsteg, Roland; Levin, Maria; Frank, Jens; Eklund, Ann; Råsberg, Anders

Abstract

Bra stängsel är viktigt för dig med får eller andra betesdjur i områden med varg. Vår förhoppning är att den här boken lär dig något om hur du bygger bra rovdjursavvisande stängsel. Boken är skriven av Viltskadecenter på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. SF är en opolitisk, rikstäckande branschorganisation som verkar för fåravelns främjande och lönsamhet. SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer. Vi arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996 och tillhör institutionen för ekologi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Published in


Publisher: SLU Viltskadecenter