Skip to main content
Book, 2021

Stängsling mot stora rovdjur

Ängsteg, Inga; Ängsteg, Roland; Levin, Maria; Frank, Jens; Eklund, Ann; Råsberg, Anders

Abstract

Bra stängsel är viktigt för dig med får eller andra betesdjur i områden med varg. Vår förhoppning är att den här boken lär dig något om hur du bygger bra rovdjursavvisande stängsel. Boken är skriven av Viltskadecenter på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. SF är en opolitisk, rikstäckande branschorganisation som verkar för fåravelns främjande och lönsamhet. SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer. Vi arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996 och tillhör institutionen för ekologi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Published in


Publisher: SLU Viltskadecenter

Authors' information

Ängsteg, Inga
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Ängsteg, Roland
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Eklund, Ann (Ann, Eklund)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Råsberg, Anders
Federation of Swedish Farmers (LRF)

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-985248-3-3

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111433